Kategorien

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM42428 mauritanian tuareg mat TM42428 mauritanian tuareg mat
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
265X255 cm - 8'8" x 8'4"
1 115 € - 1 182 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM42429 TM42429
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
280X255 cm - 9'2" x 8'4"
1 178 € - 1 249 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM44083 TM44083
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
365X195 cm - 11'11" x 6'4"
1 174 € - 1 244 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM44082 TM44082
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
375X205 cm - 12'3" x 6'8"
1 268 € - 1 344 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM44086 TM44086
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
420X295 cm - 13'9" x 9'8"
2 044 € - 2 167 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM46190 TM46190
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
440X220 cm - 14'5" x 7'2"
1 597 € - 1 693 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM46189 TM46189
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
460X220 cm - 15'1" x 7'2"
1 670 € - 1 770 CHF

Moroccan berber rugs MAURETANISCHEN TUAREG MATS Teppich TM42427 mauritanian tuareg mat TM42427 mauritanian tuareg mat
MAURETANISCHEN TUAREG MATS
525X245 cm - 17'2" x 8'0"
2 122 € - 2 249 CHF